cloudz

Hvordan bruke Samtavla

Vise elevers tavler

Hver deltager har sin egen tavle for å organisere bidrag visuelt.  Tavlene til deltagerne er tilgjengelig for læreren, og de kan vises på lærerens skjerm for resten av klassen.

For å vise fram en deltageres tavle, må du åpne det venstre sidepanelet ved å velge del skjerm-ikonet øverst til venstre Screencast button.

Panelet viser en liste av alle som har bidratt til den nåværende tavla. Du kan bruke piltastene i på den øverste linjen til å navigere til en annen oppgave/tavle, dersom du har lagt til mer enn én oppgave. Dersom listen er tom, eller har veldig få deltagere, så betyr dette bare at deltagerene ikke har sendt inn bidrag enda.

 

Legg merke til at tråden deles på alle enheter, og at det å velge en deltager sin tavle viser kun tavla. Mens du viser en deltagers tavle, kan du bevege på bidragene og bruke filtere. Dette vil ikke påvirke deltagerens organisering av bidragene, bare lærerens framvisning.

Denne funksjonen er en effektiv måte å la elevene eller elevgruppene presentere etter tur.