cloudz

Hvordan bruke Samtavla

Bruke filtre

Det kan komme mange bidrag i løpet av en Samtavla aktivitet. Det kan bli vanskelig å holde oversikt.

Filtre kan brukes til å skjule bidrag eller vise fram de som er spesielt interessante. Filtre fungerer både i tråden og på tavla.

Det er to kriterier som kan brukes til å filtrere bidragene: deltagere og emnetagger.

 

Filtrer deltagere

Velg deltager-filteret dersom du ønsker å fokusere på bidragene til en spesifikk deltager eller gruppe. Flere deltagere kan velges samtidig.

Filtrer etter emnetagger

Velg emnetagger dersom du ønsker å fokusere på enkelte emner. Bidragene vises hvis de inneholder en eller flere emneknagger (hashtags). Med andre ord, så må deltagerene instrueres til å markere viktige ord i deres bidrag. Alle ordene som følger et #-tegn registreres som et emne.

Det er et implisitt ‘og’ mellom de to filtrene. Det vil si at begge kriteriene må oppfylles for at bidragene skal vises.